Al in 1981 had de Congregatie haar positie bijgesteld en per brief de locale bisschop voorgesteld om de publieke devotie vrij te geven, maar gescheiden van de authenticiteitsvraag. Dit deed zij opnieuw in 1992 en vroeg daartoe het advies van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit advies was positief. In Oktober 1995 werd de toestemming voor de publieke vrijgave van de devotie door kardinaal J. Ratzinger nogmaals mondeling bevestigd. Derhalve werd in 1996 de publieke verering door Mgr. H. Bomers, samen met zijn hulpbisschop Mgr. J. Punt, vrijgegeven. De toenemende vraag van gelovigen en bisschoppen uit de hele wereld om een duidelijke stellingname van de locale bisschop t.a.v. de authenticiteit, vooral ook in het licht van Akita, bracht zijn opvolger, Mgr. Dr. J. Punt, ertoe een nieuw onderzoek in te stellen.

Verklaring begeleidingscommissie bisdom