Uitleg verschijning & Urgentie van het dogma

In maart 1945, exact 600 jaar nadat het mirakel van Amsterdam plaatsvond verscheen de heilige Maria aan Ida Peerdeman , een bewoonster van de rivierenbuurt te Amsterdam.Maria maakte zich aan haar bekend als “de Vrouwe van alle Volkeren”.
Van 1945 tot 1959 gaf zij een reeks profetische boodschappen, waarin zij waarschuwde voor komende verwording en oorlog en een komende “wereldcatastrofe”. Om dit te voorkomen riep zij op tot het bidden van een gebed – het gebed van Amsterdam -voor de komst van de Heilige Geest en verzocht om de bouw van een bedevaarts kathedraal aan haar toegewijd naar model van Aya Sophia (voorheen de kathedraal van Constantinopel) .Te bouwen aan de zuidelijke wandelweg te Amsterdam . Ook vroeg zij de kerk om de afkondiging van een nieuw mariaal dogma waarin Maria wordt erkend als voorspreekster, middelares en medeverlosseres met de belofte dat zij dan , als de Vrouwe van genesis 3.15 en de Apocalyps 12, haar door God gegeven missie als moeder en voorspreekster ten volle uit zou kunnen oefenen en de vrede voor de wereld zou verkrijgen. Thans is de roep om dit dogma binnen de kerk zeer gegroeid.

± 650 bisschoppen en 40 Kardinalen hebben al een petitie ondertekend voor dit Dogma.
In 2002 heeft Mgr. J.M.Punt deze verschijning officieel erkend met de hoogste kerkelijke erkenning ; constat de supernaturalitate .
De katholieke traditie ziet Maria al zeer lang als de in genesis 3.15 genoemde “vrouwe” en als de Openbaringen 12 genoemde “vrouwe” . Tevens wordt in Lucas 1;46/55 over Maria geprofeteerd ; …van heden af zullen alle volkeren mij zalig prijzen..
“Amsterdam” is de apotheose van de Maria verschijningen omdat Maria hier op het toneel verschijnt in haar uiteindelijke hoedanigheid als de door God gewilde en door de bijbel voorzegde aanvoerster van de gelovigen in de strijd tegen het kwaad .
Zij is de gelovige die in de hoogste mate heeft beantwoord aan Gods wil en Gods liefde door haar FIAT waardoor de verlosser geboren kon worden ( ..zie de dienstmaagd des heren mij geschiedde naar uw woord ..Lukas 1:38 ).
Maria wordt door de katholieke traditie gezien als de nieuwe Eva.
Waarom is de afkondiging van het dogma zo belangrijk?

God wil op de eerste plaats dat wij als christenen getuigen van de waarheid van ons geloof. Op basis van de getuigenis van geloof kan God handelend optreden. Indien de kerk bij monde van de Paus een plechtige hoogste geloofsuitspraak afkondigt , een dogma, zal God handelend op kunnen treden en zal Maria , de Vrouwe , haar door God gegeven missie kunnen vervullen en door haar voorspraak de wereld helpen en de vrede verkrijgen. Een vrede die gezien de toestand in de wereld zeer hard nodig is.
De verschillende crises in de wereld ; Oekraïne, I.S. , Syrië. Irak – Israel kunnen stuk voor stuk de politieke en economische stabiliteit van de wereld in gevaar brengen .
Een wereld catastrofe of wereldoorlog is niet ondenkbaar.
De Vrouwe is de enige die dit kan voorkomen door haar voorspraak