Op 8 Juli 2014 is de stichting Lourdes aan de Amstel opgericht.

De stichting zal zich gaan bezig  houden met de bekendmaking van de boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was.  De stichting zal zich met name gaan inzetten voor de realisatie van het vijfde Mariale Dogma , de verspreiding van het gebed van Amsterdam en de promotie van de bouw van de door Maria, de Vrouwe, gevraagde bedevaart kathedraal aan de Zuidelijke Wandelweg te Amsterdam . Tevens fondswerving voor voornoemde activiteiten.

De stichting “Lourdes aan de Amstel” is een leken-initiatief en niet verbonden aan de “Stichting Vrouwe van alle Volkeren” of aan het  bisdom Haarlem-Amsterdam.

Onze motivatie :

Na bestudering van de boodschappen, alle boodschappen die de Vrouwe aan Ida Peerdeman heeft geopenbaard voelen wij ons  door de Vrouwe geroepen. de Vrouwe spreekt tot ons allen door dezelfde boodschappen die zij aan Ida Peerdeman heeft geopenbaard. Wij voelen ons aangesproken sterker nog, wij zijn verwonderd, zo niet verbijsterd, dat er zo weinig bekendheid wordt gegeven aan dit hele verhaal. Enkel ingewijden zullen er mee in aanraking komen en dat is zonde aangezien de Vrouwe veel meer van ons vraagt – nee – van ons eist.

Aan deze roeping willen wij gehoor geven. Wij willen naleven wat de Vrouwe van ons vraagt. Wij willen ons, vooral in deze tijd, actief inzetten voor onze Moeder, de Vrouwe van Alle Volkeren. Waarschijnlijk is het nog nooit zo hard nodig geweest dat wij ons bekeren en blijven bekeren en toenadering zoeken naar onze Moeder en haar de mogelijkheid geven om de wereld te verlossen en haar de gelegenheid te geven om met al haar kracht tegen het kwaad te vechten (op Haar Hemelse manier). Daarvoor is het noodzakelijk dat wij als mensen op aarde, de Vouwe een geschikte accommodatie geven vanuit waar zij met al haar kracht de wereld haar genade kan schenken. Zij spreekt daar zeer expliciet over in de boodschappen en is heel duidelijk over wat daar precies voor nodig is. Een grote, majestueuze kerk, aan de zuidelijke wandelweg, in Amsterdam! De exacte plaatsing wordt omschreven, het uiterlijk van de kerk komt aan bod en er wordt zelfs op het interieur van de kerk ingegaan door de Vrouwe.

Helaas is dit tot op heden nog niet gerealiseerd en zijn er geen concrete plannen ontwikkeld om de door de Vrouwe gewenste kerk te faciliteren. Gevolg is dat de wereld in verwording is en de Vrouwe ons niet de genade kan schenken die zij ons wenst te schenken. Hier ligt wat ons betreft een noodzaak, een absolute kans voor de hele wereld. Juist in deze tijd, waarin we worden overladen met berichtgevingen aangaande verwording, rampen en oorlog. De economische crisis, Boko Haram, IS (ISIS), Oekraine-Rusland, Israel-Palestina, Soedan, Syrie, Arabische lente, Noord Korea, Overstromingen, Cyclonen, Tropische stormen, bosbranden, zandstormen, Noord Korea, Fukushima en ga zo maar door. Er zijn verschrikkelijk veel voorbeelden op te sommen van de afgelopen jaren en vrijwel iedereen is zich ervan bewust dat we in moeilijke en onzekere tijden leven. Elke dag als wij  het gebed bidden realiseren wij ons  hoe urgent en hoe dringend de tijd is. Om eerlijk te zijn ben ik verwonderd dat we überhaupt zo veel tijd hebben gekregen. Nu is er geen tijd meer om te wachten. De tijd om te handelen is nu toch echt gekomen. Desnoods met onze blote handen.

 

Pakkende boodschappen

“Onder deze titel en door dit gebed mag ik de wereld verlossen van een grote wereldcatastrofe”
-boodschap van 10 mei 1953-

49ste boodschap
zeg hem dat de tijd nu gekomen is… Hij kan toestemmen dat het mijn gebed is, hij kan toestemmen dat de kerk komen mag. Zeg hem ook dat de Vrouwe haar beeltenis nu in het openbaar gebracht wil hebben en de woorden erbij dat het gebed komt van zijn moeder Maria, die ook zijn Vrouwe van alle volkeren wil zijn. Maria neemt de volel verantwoordelijkheid… Dit alles moet voorafgaan.

52ste boodschap, mei, 1956:
“Het dogma van mede-verlosseres, middelares en voorspreekster zal voor 1960 moeten worden uitgesproken”

29ste boodschap, maart, 1951:
“Zeg tegen je leidsman dat de voorzichtigheid goed is, maar de Zoon zendt mij bij je om door te voeren wat zijn wil is”.

46ste boodschap, mei, 1953:
“Nu spreek ik tot uw bisschop: Laat de kerk van de Vrouwe van alle volkeren toch komen op de plek die ik aangewezen heb in Amsterdam. Amsterdam zal het middelpunt worden van de Vrouwe van alle volkeren. Daar zullen de volkeren door deze beeltenis de Vrouwe van alle volkeren leren kennen en haar vragen onder deze titel de eenheid te verkrijgen onder de volkeren”.

32ste boodschap, april, 1951:
“De tijd is veel te ernstig, niemand beseft hoe ernstig. Ik wil ook komen onder die volkeren die van de Zoon afgehouden worden. Red toch de mensen die gedwongen worden daar van af te zien. Gij zijdt dat verplicht. De wereld is in verwording, zo erg dat het nodig was dat de Vader en de Zoon mij gezonden hebben in deze wereld onder alle volkeren, om als voorspreekster te komen en te verlossen. Zeg dit aan de theologen”.

49ste boodschap 4 april 54;   Kerk, gebed en beeltenis als voorbereiding van het Dogma
“..Dan komt uw bisschop . Gij zult hem vragen of hij bekend maakt het GEBED en de BOODSCHAPPEN….zeg hem dat de tijd nu gekomen is…Hij kan toestemmen dat het mijn gebed is , hij kan toestemmen dat de kerk kan komen mag. Zeg hem ook dat de Vrouwe haar beeltenis in het openbaar nu gebracht wil hebben en de woorden erbij dat het gebed komt van zijn moeder Maria, die ook zijn vrouwe van alle volkeren wil zijn.
…Maria neemt de volle verantwoordelijkheid…..Dit alles moet voorafgaan.

 

33ste boodschap, mei 1951: “Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet, omdat de Vader en de Zoon mij in deze periode in deze wereld willen brengen als mede-verlosseres, middelares en voorspreekster voor deze wereld. Dit dogma zal veel omstreden worden, doch doorgevoerd

44ste boodschap, dec, 1952, De tijd nadert: “Deze beeltenis moet over de hele wereld gaan. Zij is de betekenis en uitbeelding van het nieuwe dogma. Daarom heb ik deze beeltenis aan de volkeren gegeven. Het gebed zal blijven bestaan tot het einde. Het gebed dat Maria als Vrouwe van alle volkeren gegeven heeft aan de wereld zal gebeden moeten worden in alle kerken. Gebruik uw moderne middelen daarvoor. Vraagt toestemming hiervoor en het zal u gegeven worden”.

44ste boodschap, dec, 1952: “Dit zal het laatste dogma zijn. Werk vlug en snel daaraan. De Vrouwe van alle volkeren belooft de wereld te zullen helpen als zij deze titel erkennen )( dwz VvaV maar ook medeverlosseres middelares en voorspreekster.) , als zij haar onder deze titel zullen aanroepen. Maak deze boodschap bekent. Het is de hoogste tijd. Vreest niet. Ik help.

50ste boodschap, 31 mei, 1954, Vraag om dit dogma:Op deze datum zal de mede-verlosseres, middelares en voorspreekster haar officiële titel krijgen. Deze dag heb ik uitgezocht. Op deze dag zal de Vrouwe haar bekroning krijgen.

50ste boodschap, mei, 1954, En de Vrouwe bleef bij haar apostelen: “De Vrouwe bleef bij haar apostelen tot de Geest kwam. Zo mag ook de Vrouwe komen bij haar apostelen (bisschoppen) en volkeren van heel de wereld, om hun de Heilige Geest opnieuw te brengen. Mijn voorzegging: ‘Vanaf nu zullen alle volkeren (!!)  mij zalig prijzen’, gaat als het dogma is uitgesproken nog meer in vervulling dan ooit”.

50ste boodschap, mei, 1954, Na het dogma de vrede: De Vrouwe zegt: “Van nu af zullen alle volkeren mij zalig prijzen. Als het dogma, het laatste dogma in de mariale geschiedenis, is uitgesproken, dan zal de Vrouwe van alle volkeren de vrede, de ware vrede, geven over de wereld

52ste boodschap, mei, 1956, De plaats van de nieuwe kerk: De Vrouwe laat mij nu heel duidelijk zien waar de nieuwe kerk gebouwd moet worden. Zij wijst naar links en zegt: “niet ginds maar daar”. En nu wijst zij naar rechts, “Ik laat het nu zien, vertel het later aan de anderen”. Ik zie nu duidelijk de plaats: een grasveld met bomen en een theehuisje aan de zuidelijke wandelweg. Nogmaals zegt de Vrouwe: “kijk goed, zij zullen moeite krijgen, het is een groot terrein, later omringd door een halve stad”. Plosteling zie ik op de door de Vrouwe aangeduide plaats een grote kerk staan. Het is een majestueuze kerk aan een groot plein. Een heel bijzondere kerk, zoals wij die niet kennen. Het achtergedeelte lijkt oosters, de voorkant heeft meer iets westers. De kerk is gebouwd van geel-beige natuursteen. Opvallen zijn de lichtgroene koepels, een grote met aan weerszijden twee kleinere. Het groen van de koepels steekt prachtig af tegen het geel-beige van de kerkmuren. In deze muren zijn grote ramen. Aanvullen……