“Zeg dat de tijd nu is aangebroken. De tijd is daar, de tijd dat de wereld zal weten dat ik hier kom als de Vrouwe van alle Volkeren.
Ik wil dat nú bekend gemaakt hebben aan de wereld

“Amsterdam zal het middelpunt worden van de Vrouwe van alle volkeren.”

kardinaal Ratzinger / emeritus-paus Benediktus ; oktober 2001 :

“Revering Mary under the above title, before the said picture, reciting the said prayer by no means violates any doctrine of Catholic Faith and morality.’ –bron–

Heer Jezus Christus , Zoon van de Vader , zend nu uw Geest over  de aarde . Moge de heilige geest wonen in de harten van alle volkeren opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording rampen en oorlog. En moge de Vrouwe van alle volkeren , die eens Maria was, onze voorspreekster zijn.”

 De Vrouwe van alle volkeren / medeverlosseres middelares voorspreekster

Maria is gezonden door haar Heer en Schepper , om onder deze titel en door dit gebed de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe.

Op 31 mei 2002 heeft Mgr. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam de verschijningen en boodschappen van “Amsterdam” goedgekeurd met de hoogste kerkelijke erkenning  :  “constat de supernaturalitate”.

Dit opent de mogelijkheid voor Amsterdam om een grote bedevaartsplaats te worden. De verschijning en boodschappen die door de Heilige Maria in Amsterdam gegeven zijn liggen in het verlengde van die van Fatima, en zijn thans  zeer actueel. het hoofdthema van de  boodschappen die  gegeven zijn door Maria  – die zich bekend maakte als “Vrouwe van alle Volkeren –  is de vraag om een vijfde Mariaal dogma om de wereld te “redden” van een grote wereldcrises.

Dit dogma wordt thans wereldwijd ondersteund –  een petitie is al door o.a. ±600 bischoppen en 40 kardinalen ondertekend  – en kan in de nabije toekomst afgekondigd worden.

De heilige Maria is tussen 1945 en 1959 verschenen aan een inwoonster van de rivierenbuurt in Amsterdam, Ida Peerdeman.  Hierbij heeft zij zich kenbaar gemaakt als : “Vrouwe van alle Volkeren”.  De Vrouwe die in de bijbel wordt aangekondigd in Genesis 3.15 en in Openbaringen 12 , zoals door de katholieke kerk wordt geloofd.

In het kort komen deze boodschappen op het volgende neer:  God heeft Maria aan de wereld gegeven als voorspreekster en middelares en medeverlosseres.

Als de katholieke kerk Maria officieel als zodanig erkend , d.m.v. een plechtige dogmaverklaring , kan Maria ten volle haar voorspraak ten bate van de wereld uitoefenen  en de vrede voor de wereld verkrijgen van God.

Maria, de Vrouwe van alle volkeren , heeft gezegd : “het dogma MOET voor 1960 afgekondigd worden. Om dit te bereiken heeft Maria gevraagd om de verspreiding van het “gebed van Amsterdam ”  en een  te bouwen  kerk bij de RAI toegewijd aan de Vrouwe van alle Volkeren.

Thans leven wij in het jaar 2014 ,  en de wereld zakt steeds verder weg in verwording , rampen en oorlog.

De wereld heeft het 5e mariale dogma meer dan ooit nodig.  De bouw van de door Maria gevraagde kerk bij de RAI te Amsterdam zal de dogmaverklaring kunnen bespoedigen.