De 3 zaken ter voorbereiding van het dogma: gebed , beeltenis , kerk.

“..Dan komt uw bisschop . Gij zult hem vragen of hij bekend maakt het (1) GEBED en de BOODSCHAPPEN ….zeg hem dat de tijd nu gekomen is…Hij kan toestemmen dat het mijn gebed is , hij kan toestemmen dat (2)  DE KERK  kan komen mag. Zeg hem ook dat de Vrouwe (3 ) HAAR BEELTENIS  ( het schilderij  in het openbaar nu gebracht wil hebben en de woorden erbij dat het gebed komt van zijn moeder Maria, die ook zijn vrouwe van alle volkeren wil zijn.

…Maria neemt de volle verantwoordelijkheid…. Dit alles moet voorafgaan