De stichting Lourdes aan de Amstel zet zich in voor de bouw van een grote bedevaartkerk in Amsterdam aan de Zuidelijke Wandelweg bij de RAI.

Tussen  1945 en 1959 is de Heilige Maria verschenen in Amsterdam  aan Ida Peerdeman, een bewoonster van de rivierenbuurt.

Zij heeft zich daarbij bekendgemaakt onder de titel ; “Vrouwe van alle Volkeren” , zoals ze ook beschreven wordt in de Schrift .
(Genesis 3.15 / Openbaring 12 / Lucas 1;46 )

Deze Mariaverschijning is de apotheose van de Mariaverschijningen van de afgelopen 200 jaar en van groter belang nog dan Fatima of Lourdes.

Maria is in Amsterdam verschenen in haar uiteindelijke hoedanigheid, haar uiteindelijke missie , door God al aangekondigd in de Schrift en door de katholieke kerk al 2000 jaar geloofd.

Maria, de Vrouwe, heeft de kerk gevraagd om de afkondiging van een 5e Mariaal dogma, waarin Maria wordt erkend als Vrouwe en Moeder van alle volkeren en als medeverlosseres, middelares en voorspreekster.
Elke christen deelt door de doop in Christus Geest , de Heilige Geest, en heeft daardoor deel aan het middelaarschap , voorsprekenschap en verlosserschap van Christus.
Maria in de hoogste mate.  Zij is het beeld van de gelovige die totaal aan Gods wil heeft beantwoord  en  daarom een zeer belangrijke plaats in Gods heilsplan heeft gekregen.

Zij heeft beloofd dat indien de kerk dit dogma afkondigt, zij de vrede kan verkrijgen voor de wereld.  Op haar voorspraak zal God dan zijn Geest over de  mensheid uitstorten.

Dit wordt al verwoord in het “gebed van Amsterdam”  wat Maria , de Vrouwe , gaf aan Ida Peerdeman.

 ” Heer Jezus Christus , Zoon van de Vader, zend nú uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog.
En moge de Vrouwe van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. “